Przejdź do treści

Nowość! Do 40 000 zł dotacji z Urzędu Miasta Kielce na wymianę źródła ciepła

  Prezydent Miasta Kielce ogłosił w dniu 7 lutego 2024 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce w 2024 roku

  Zadaniami, które mogą zostać dofinansowane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  są:

  • podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego i instalacji w budynku węzła cieplnego – 40 000 zł,
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji w budynku węzła cieplnego – 10 000 zł,
  • instalacja indywidualnego gazowego lub elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden lokal wyodrębniony lub na jeden budynek mieszkalny – 10 000 zł,
  • zastosowanie pompy ciepła w budynku mieszkalnym lub lokalu wyodrębnionym – 16 000 zł.

  Dotacja może być udzielona w kwocie 100 % kosztu kwalifikowanego realizacji zadania, przy czym maksymalna kwota dotacji jest ograniczona do wyżej wymienionych kwot dla poszczególnych zadań.

  Skontaktuj się z nami i dowiedz więcej.

  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com