Przejdź do treści

Agroenergia

agroenergia

Program Agroenergia to program stworzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z myślą o wszystkich gospodarstwach rolnych, których działania mają na celu ochronę środowiska naturalnego. Polega on na wsparciu rolników w formie dotacji, które będą realizowane do 2025 roku.

Skorzystanie z Agroenergii może więc przynieść wymierne korzyści, jeśli chodzi o dalszy rozwój wielu gospodarstw rolnych. Jednak jak w przypadku każdego programu dofinansowania również w tym przypadku konieczne jest przestrzeganie wytycznych właściwych dla tego projektu.

PROGRAM AGROENERGIA - DLA KOGO?

Program Agroenergia ma swoją grupę docelową, do której skierowana jest możliwość pozyskania dotacji. Ten projekt to propozycja dla osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz prowadzącej osobiście gospodarstwo co najmniej rok przed złożeniem wniosku.

Dofinansowanie w ramach Agroenergii może być również idealne dla osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Zastanawiając się, czy można w praktyce skorzystać z programu Agroenergia, należy więc dokładnie zapoznać się z wymaganiami stawianymi przed podmiotami wnioskującymi. Jeżeli spełnione są wszystkie punkty, wtedy warto przygotować zgłoszenie.

AGROENERGIA DLA ROLNIKÓW - CO OBEJMUJE PROGRAM?

Program Agroenergia składa się z dwóch części.

Część 1

Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii.

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć w ramach Agroenergiiinstalacje fotowoltaiczne dla rolników, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym także instalacje hybrydowe oraz towarzyszące magazyny energii elektrycznej.

Część 2

Biogazownie rolnicze i małe gazownie elektryczne.

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć w Agroenergii: biogazownie rolnicze wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącymi magazynami energii.

AGROENERGIA, DOFINANSOWANIE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH - TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

AGROENERGIA - FORMA DOFINANSOWANIA ORAZ OKRES WDRAŻANIA PROGRAMU

Dla Części 1): dotacja.

Dla Części 2): dotacja i pożyczka. W przypadku wnioskowania o dofinansowanie w formie dotacji złożenie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki nie jest obligatoryjne.

Szczegóły dotyczące warunków dofinansowania zostały wyszczególnione w zapisach Programu Priorytetowego w pkt. 7.

Program Agroenergia realizowany będzie do 2027 r., przy czym zobowiązania (podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2025 r.

NAJWAŻNEJSZE WARUNKI DOFINANSOWANIA - AGROENERGIA DLA ROLNIKÓW

AGROENERGIA DLA ROLNIKÓW – DOFINANSOWANIE, KTÓRE MA ZNACZENIE

Program Agroenergia to znakomita inicjatywa wspierająca rolników w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Oferując dotacje realizowane do roku 2025, projekt nie tylko umożliwia wprowadzenie bardziej zrównoważonych i ekologicznych praktyk w gospodarstwach. Otwiera również przed prowadzącymi je osobami drzwi do nowoczesnych technologii. Jest to kluczowe w kontekście rosnących kosztów energii i zmian klimatycznych, które wpływają na opłacalność zarządzania gospodarstwem.

Program Agroenergia tworzy odpowiednie warunki do zainwestowania w innowacyjne rozwiązania, które mogą zwiększyć efektywność i wydajność produkcji. Wsparcie finansowe udzielane w ramach projektu to nie tylko inwestycja w przyszłość gospodarstwa, ale również w przyszłość ekologiczną regionu.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com