Przejdź do treści
Strona główna / Dotacje / Agroenergia

Agroenergia

agroenergia

Program Agroenergia to program stworzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z myślą o wszystkich gospodarstwach rolnych, których działania mają na celu ochronę środowiska naturalnego. Polega on na wsparciu rolników w formie dotacji, które będą realizowane do 2025 roku.

dla kogo?

  1. Dla osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz prowadzącej osobiście gospodarstwo co najmniej rok przed złożeniem wniosku.
  2. Dla osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

co obejmuje program?

Program składa się z dwóch części.

Część 1

Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii.

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym także instalacje hybrydowe oraz towarzyszące magazyny energii elektrycznej.

Część 2

Biogazownie rolnicze i małe gazownie elektryczne.

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: biogazownie rolnicze wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącymi magazynami energii.

termin i sposób składania wniosków

forma dofinansowania oraz okres wdrażania programu

Dla Części 1): dotacja.

Dla Części 2): dotacja i pożyczka. W przypadku wnioskowania o dofinansowanie w formie dotacji złożenie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki nie jest obligatoryjne.

Szczegóły dotyczące warunków dofinansowania zostały wyszczególnione w zapisach Programu Priorytetowego w pkt. 7.

Program realizowany będzie do 2027 r., przy czym zobowiązania (podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2025 r.

najważnejsze warunki dofinansowania

Więcej informacji można znaleźć tutaj