Przejdź do treści

Prosument Lokatorski

Z początkiem lutego 2023 r. dokumenty konieczne do ubiegania się o wsparcie zostały udostępnione na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Nabór wniosków będzie ciągły.

Głównym elementem wsparcia będzie Grant OZE dla właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych na zakup, montaż, budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%.

Inwestycje będą realizowane w ramach Programu TERMO oraz rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK). Środki KPO (obecnie prefinansowanie z PFR) będą uzupełnione przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów oraz Fundusz Dopłat, zasilane przez budżet państwa i zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Prosument lokatorski – dotacja

Dofinansowanie do 50%

Wsparcie to 50% kosztów przedsięwzięcia netto (czyli bez podatku VAT). Aby zdobyć grant, nie trzeba spełnić dodatkowych warunków dotyczących np. maksymalnej wartości inwestycji. Do kosztów przedsięwzięcia wlicza się też koszt infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji OZE.

W ramach uruchomionego naboru można się także starać o:

  • Grant termomodernizacyjny – wsparcie na termomodernizację, dzięki której zmniejszy się zapotrzebowanie budynku na energię,

  • Grant OZE – na nowe budynki społeczne, wsparcie dla ekologicznych inwestycji powstających w ramach programu BSK.

Więcej informacji o Programie można znaleźć tutaj

Prosument lokatorski – co to jest?

Prosument lokatorski to kolejny program mający na celu zachęcenie społeczeństwa do korzystania z własnych, zielonych źródeł energii. Na początku października 2023 roku wprowadzono nową formę rozliczania dla części wspólnych budynku wielolokalowego. Zakłada ona możliwość otrzymania pieniędzy za energię wprowadzoną do sieci.

Według definicji prosument lokatorski to osoba lub grupa mieszkańców budynku wielolokalowego, którzy produkują energię elektryczną z systemów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) należących do ich wspólnoty mieszkaniowej. Przykładowo może to być instalacja fotowoltaiczna umieszczona na dachu obiektu lub innej dostępnej przestrzeni. W ramach tego rozwiązania mieszkańcy, którzy są jednocześnie konsumentami i producentami energii, korzystają z elektryczności wytwarzanej lokalnie na własne potrzeby.

To innowacyjne podejście do produkcji energii nie tylko przyczynia się do zmniejszenia zużycia tradycyjnych źródeł energetycznych. Pozwala także na obniżenie kosztów związanych z rachunkami za prąd. Wspólnota mieszkaniowa, będąc jednocześnie producentem energii, może również przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Prosument lokatorski/zbiorowy stanowi interesującą alternatywę w dziedzinie energetyki. Promuje bowiem samodzielność społeczności lokalnych i wspiera rozwój zielonych technologii. Wprowadzenie tego modelu może przyczynić się do efektywniejszego oraz ekologicznego wykorzystania zasobów energetycznych wśród mieszkańców obiektów wielolokalowych.

Korzystanie z modelu prosumenta lokatorskiego przynosi szereg korzyści. Wśród nich jedną z najistotniejszych jest brak konieczności tworzenia formalnych umów między samymi prosumentami. Ten aspekt znacząco ułatwia proces rozliczeń, eliminując zbędne biurokratyczne procedury. W odróżnieniu od innych form brak tego obowiązku sprawia, że lokatorski może cieszyć się bardziej elastycznym i prostszym systemem rozliczeń, co z pewnością sprzyja efektywności oraz komfortowi użytkowników.

Prosument lokatorski – zachęcamy do kontaktu

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i dołączenia do grona osób korzystających z energii słonecznej! Specjaliści są gotowi pomóc na każdym kroku procesu stania się prosumentem – od konsultacji po wdrożenie instalacji fotowoltaicznej.

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu w inwestycje związane z energią odnawialną oferujemy kompleksowe wsparcie w realizacji celów klienta.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com