Przejdź do treści
Strona główna / Dotacje / Energia Plus – Nabór IV wniosków 2023-2024

Energia Plus – Nabór IV wniosków 2023-2024

Dla kogo?

Beneficjentami programu „Energia Plus” są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – wykonujący działalność gospodarczą.

Termin i sposób składnia wniosków

Nabór wniosków do programu rozpoczyna się od 1.02. 2023 – 13.12.2024r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Dokumenty można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, przy użyciu podpisu elektronicznego. By wysłać wniosek należy utworzyć konto i zalogować się na stronie internetowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wybrać odpowiedni program.

Co obejmuje program Energia Plus 2023-2024?

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych. W programie Energia Plus przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć prowadzących do:

  • zmniejszenia ilości zużytych surowców pierwotnych,
  • ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery(wskazane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015),
  • poprawy efektywności energetycznej (zgodnie z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej),
  • wykorzystania nowych źródła ciepła i energii elektrycznej – np. instalacji fotowoltaicznej,
  • modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych.

Pełny wykaz dostępny jest tutaj.

Budżet i formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Energia Plus”.

Beneficjent, w ramach programu Energia Plus, może otrzymać dotację w formie pożyczki od 0,5 mln zł do 300 mln zł – do 85% kosztów kwalifikowanych.

Jeśli przedsięwzięcie realizowane jest w formule ‘project finance’ to obowiązuje wymóg posiadania przez beneficjenta środków własnych w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

Dotacja w formie pożyczki udzielona jest na okres nie dłuższy niż 15 lat – liczony od wpłaty pierwszej transzy. Taka forma wsparcia w ramach programu Energia Plus może być częściowo umorzona (do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, ale nie więcej niż 1 mln zł).

Aby wniosek otrzymał pozytywną ocenę i przedsiębiorca otrzymał dotację, musi otrzymać przynajmniej 60% możliwych do uzyskania punktów.

Brak spełnienia któregokolwiek z kryteriów skutkuje odrzuceniem wniosku.

Koordynator Programu: Barbara Wojciechowska, e-mail: energia.plus@nfosigw.gov.pl