Przejdź do treści

Program czyste powietrze

Przyszłość energii elektrycznej to w dużej mierze fotowoltaika czysta zielona energia i ekologiczne żródła ciepła „Czyste powietrze” jest ogólnopolskim programem dopłat dotacji, które przyznaje się właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych. Środki finansowe przeznaczane są na wymianę starych, nieekologicznych pieców, a także tworzenia trwałych systemów izolacyjnych budynków jednorodzinnych.

Głównym celem projektu jest minimalizacja poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają w wyniku procesów spalania tradycyjnych surowców grzewczych. Istnieje możliwość uzyskania dotacji w ramach programu „Czyste powietrze” na panele fotowoltaiczne.

dla kogo?

Program skierowany do właścicieli bądź współwłaścicieli budynków jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dochód roczny potencjalnych beneficjentów nie powinien przekraczać kwoty 135 000 zł. Istnieje kilka środków ścieżek dofinansowania, tj. dotacja, dotacja z prefinansowaniem, dotacja na częściową spłatę kredytu bankowego oraz pożyczka dla gmin. Ostatnia opcja traktowana jest jako finansowanie uzupełniające dla beneficjentów.

Istnieje szereg zagadnień natury prawnej i formalnej, które musi spełnić osoba ubiegająca się o dopłatę dofinansowanie. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”. Fotowoltaika to branża, w której specjalizujemy się od lat. Dlatego nasi specjaliści przedstawią poprawną ścieżkę składania wniosku oraz pomogą przejść przez wszystkie procedury.

na co?

Dofinansowanie do wymiany starego źródła ciepła, tzw. „kopciucha”, na nowoczesne źródło spełniające normy 5 klasy, np. pompy ciepła, piece elektryczne i inne propozycje w ramach programu „Czyste powietrze”. Środki przeznaczane są na zakup oraz montaż paneli, a także termomodernizację czy wymianę dotychczas użytkowanych źródeł ciepła?. Dobór odpowiednich komponentów technicznych uwarunkowany jest przede wszystkim specyfikacją budynku.

Dofinansowanie może przybierać formę jako bezzwrotnej dotacji lub dotacji do częściowej spłaty kredytu – w zależności od wybranego środka finansowania. Warto zaznaczyć, że Program Priorytetowy „Czyste powietrze” nie jest dedykowany budynkom nowym i sezonowym (np. domkom letniskowym).

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”– jak to wygląda w praktyce?

Beneficjentem programu „Czyste powietrze” może być osoba fizyczna, będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z  wyodrębnioną księgą wieczystą ( do dwóch ksiąg wieczystych). Proces składania wniosku różni się w zależności od dobranego indywidualnie środka finansowania-nie wiemy o co chodzi?. Niezbędną dokumentację można złożyć drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście w WFOŚiGW. Jedną z możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu „Czyste powietrze” jest ścieżka kredytowa w wybranych bankach obsługujących Program . Wtedy wniosek składany jest w przynależnej osobie, instytucji finansowej.-niezrozumiałe?

Poprawne przygotowanie dokumentacji warunkuje szybszą decyzję WFOŚiGW.  Dlatego też warto skorzystać z poradnictwa naszych ekspertów. Doskonała znajomość rynku energii i sektora odnawialnych źródeł, współpraca ze sprawdzonymi producentami komponentów fotowoltaicznych, a także indywidualne podejście do każdego klienta to aspekty, dla których warto nam zaufać.

Program Priorytetowy „Czyste powietrze” – dofinansowanie do nowych, ekologicznych źródeł ciepła i fotowoltaiki | Najważniejsze informacje

Nasza firma oferuje profesjonalne usługi w zakresie sprzedaży i montażu pomp ciepła i mikroinstalacji fotowoltaicznych fotowoltaiki. Program „Czyste powietrze” jest jednym z rozwiązań, z których bardzo często korzystają nasi Klienci. Pomagamy zaplanować ścieżkę inwestycyjną i przedstawiamy szereg zagadnień, jakie muszą zostać zrealizowane podczas kompletowania oraz składania wniosku.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do zapisów formalnych programu priorytetowego „Czyste powietrze” i wymogów formalnych serdecznie zapraszamy do kontaktu. Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy najważniejsze dane kontaktowe (tj. adres siedziby, nr telefonu, adres e-mail), co pozwala klientom na wybranie dogodnej ścieżki korespondencyjnej.

kwota dofinansowania – progi

Podstawowy poziom dofinansowania dotyczy osób z rocznym dochodem nieprzekraczającym 135 tys. zł.

Podwyższona dotacja przysługuje osobom z miesięcznym dochodem na poziomie 2651 zł w przypadku osób samotnych oraz 1894 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych (wartość netto).

Najwyższy poziom dofinansowania obejmuje osoby z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1526 zł przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (wartość netto). Wsparcie przysługuje również osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

koszty kwalifikowalne


Wsparcie dla inwestycji, gdzie zostały rozpoczęte prace wymiany źródła ciepła (data wystawienia pierwszej fv nie może być starsza niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku).

połączenie programu mój prąd

Założyłeś instalację fotowoltaiczną, a nie skorzystałeś z programu Mój Prąd? Nic straconego. Zostanie to wpisane we wniosek, gdzie kwota dofinansowania to 6 tys./ 9 tys./ 15 tys. w zależności, od poziomu dofinansowania.

ścieżka składania wniosku

Skontaktuj się z naszymi przedstawicielami, którzy udzielą szczegółowych informacji.

Więcej informacji o Programie znajdziesz tutaj

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com