ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest 4 ECO sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, adres: Plac Niepodległości 1, 25-506 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, Wydział VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000754300, NIP: 9592015766, REGON: 381632584, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 000 000 zł.

 

Inspektor Ochrony Danych

W firmie 4 ECO sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres: Inspektor Ochrony Danych, Plac Niepodległości 1, 02-506 Kielce, adres e-mail: iod@4-eco.pl.

 

Jakie informacje i w jakim celu przetwarzamy

Wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach Internetowych strony firmy 4 ECO sp. z o.o. ograniczane jest do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia przez firmę usług na najwyższym poziomie. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzonych danych oraz zasad ich przetwarzania i wykorzystywania.

 

W jakim celu przetwarzamy dane?

– w celu umożliwienia weryfikacji i przesłania im spersonalizowanego marketingu,

– w celu dopasowania określonych produktów i usług do potrzeb klienta.

– doskonalenia produktów i usług oferowanych przez 4 ECO,

W przypadku marketingu bezpośredniego możemy wysłać do naszych klientów ofertę produktów i usług oferowanych przez 4 ECO dostoswanych do ich potrzeb i zainteresowań, w sposób, na który wcześniej klient wyraził zgodę. Klient zawsze możne zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych ofert i informacji handlowych oraz profilowania.

Odwołania do innych stron internetowych aniżeli strona www.4-eco.pl

Firma 4 ECO nie odpowiada za zasady ochrony prywatności stosowane przez właścicieli innych stron niż www.4-eco.pl, do których linki znajdują się na stronie. Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich.