Przejdź do treści

Program Mój Prąd 3.0.

  Instalacja fotowoltaiczna to sposób na znaczące obniżenie kosztów energii elektrycznej dla całego domostwa, firmy.

  Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie fotowoltaika?

  Wniosek o dotację może złożyć każdy przy użyciu platformy Generator Wniosków o Dofinansowanie. W tym celu należy posiadać aktywną skrzynkę mailową oraz profil zaufany lub e-dowód. Nasi Klienci mogą liczyć na pomoc firmy 4 ECO w składaniu dokumentów. Jednak jest to program skierowany do osób prywatnych, a firma 4 ECO występuje tylko z upoważnienia Klienta. Dlatego każdy ma możliwość samodzielnego ubiegania się o dotację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co znacząco przyspieszy cały proces. Generator wniosków o dofinansowanie dostępny jest na stronie http://gwd.nfosigw.gov.pl

  Jak uzyskać dofinansowanie mój prąd?

  Należy uzupełnić wniosek na nowe przedsięwzięcie jakim jest budowa fotowoltaiki, które zostało już zrealizowane i montaż został całkowicie zakończony. Następnie wniosek wraz z podpisem elektronicznym należy wysłać do NFOŚiGW. Wniosek należy składać w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze czyli do 22 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania środków. Wniosek złożony poza terminem wskazanym w ogłoszeniu o naborze zostaje odrzucony. Odrzucenie wniosku na etapie oceny według kryteriów dostępu oraz na etapie kryteriów jakościowych nie stanowi przeszkody do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach tego samego naboru na podstawie nowo składanego wniosku. Program mój prąd regulamin znajduje się pod adresem: https://appwwwmojprad.blob.core.windows.net/mojprad/documents/Regulamin_naboru_wniosk%C3%B3w_PP_MP3.pdf

  By uzyskać dofinansowanie w nowej edycji programu Mój Prąd, należy złożyć komplet dokumentów do Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród wypełnionych papierów jakie trzeba przesłać powinny znajdować się takie dokumenty jak:

  – kopia faktur/faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,

  – dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,

  – zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Energii (PPE), w którym go zainstalowano,

  – pełnomocnictwo – jeśli wniosek jest składany w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.

  Na stronie NFOŚiGW, dostępny jest szczegółowy wykaz dokumentów oraz program nowej edycji dotacji Mój Prąd  http://gwd.nfosigw.gov.pl

  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com