Przejdź do treści

Program „AgroEnergia 2021” – dotacje na odnawialne źródła energii dla rolników.

  Program agroenergia 2021 organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Goposradki Wodnej. Celem programu jest wsparcie inwestycji rolniczych w odnawialne źródła energii. Efekt jaki ma przynieść to ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko.

  Dotacje na fotowoltaikę dla rolników

  Dzięki programowi rolnicy będą uniezależnieni od coraz większych kosztów związanych z rosnącymi cenami energii elektrycznej. Dotacja na instalację fotowoltaiczną o mocy od 10 do 50 kWp. Największa instalacja, która nie wymaga pozwolenia na budowę to 50 kWp. Można stworzyć instalację hybrydową, na którą można starać się o dofinansowanie. Instalacja hybrydowa to połączenie pompy ciepła i elektrowni wiatrowej. Łączna moc obu instalacji może wynosić ponad 50 kW, ale moce poszczególnych elementów nie mogą być większe niż 50 kW. Podobnie jak w przypadku montażu pompy ciepła, montaż instalacji hybrydowej musi być poprzedzony audytem energetycznym.

  Program agroenergia warunki, które należy spełnić

  Osoby fizyczne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo. Osoby prawne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com