Przejdź do treści

Mój Prąd 3.0 – warunki dofinansowania w 2021 roku.

  Celem programu Mój prąd 3.0 jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego udziału odnawialnych źródeł energii w konsumpcji energii. Poznaj Mój Prąd 3.0 warunki, aby złożyć dokumenty w odpowiednim terminie.

  Mój prąd 3.0 zasady

  Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostały odpowiednio

  w ogłoszeniu o konkursie i w regulaminie konkursu, które zamieszczane są na stronie

  internetowej NFOŚiGW. Program mój prąd nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Nabór wniosków do programu Mój Prąd 3.0 został uruchomiony 1 lipca 2021 roku. NFOŚiGW ogłosiło  na swojej stronie internetowej oraz w programie, że wnioski będą przyjmowane do 22 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania środków.

  Z dofinansowania wykluczone są niektóre osoby, a wszyscy ubiegający się o dotacje, muszą spełnić warunki określone przez regulamin Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poniżej, prezentujemy kilka najważniejszych punktów związanych z dotacją Mój Prąd 3.0:

  – Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”

  – Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji oraz innych dofinansowanych urządzeń we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

  – Tegoroczna dotacja finansowana jest ze środków UE, dlatego każdy, będzie zobowiązany wywiesić w widocznym miejscu tabliczkę informacyjną o rozmiarze kartki A4 z treścią: Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd.

  W programie Mój Prąd będą mogły wziąć udział osoby, które zrealizowały swoją inwestycję po 1 lutego 2020 roku.  

  Zmieniły się również zasady uzupełniania wniosków i korespondencji z NFOŚiGW, a wyglądają one następująco:

  wszystkich brakach lub błędach we wniosku dotacja mój prąd 3.0 NFOŚiGW ma informować drogą elektroniczną. Na adres email wskazany przez wnioskodawcę zostanie wysłane wezwanie o poprawienie wniosku. Po wysłaniu wezwania w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie wniosek ma zostać odblokowany w celu dokonania poprawek. W przypadku dwukrotnego bezskutecznego wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia lub poprawienia, wniosek zostanie odrzucony. Po ponownym wezwaniu NFOŚiGW wyznaczy wnioskodawcy termin na udzielenie odpowiedzi nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. O odrzuceniu wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany emailem. Po złożeniu wniosku najlepiej regularnie sprawdzać skrzynkę pocztową oraz SPAM, gdyż czasem ważne wiadomości mogą znaleźć się tam.

  Rodzaje inwestycji jakie będą uprawnione do dofinansowania:

  – przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;

  – urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem;

  – nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej;

  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com