Przejdź do treści

Jak rozpocząć budowę farmy fotowoltaicznej?

  Chcesz zbudować famę fotowoltaiczną? Szukasz odpowiedzi na nurtujące pytania? Ten artykuł jest stworzony dla Ciebie.

  Farma fotowoltaiczna, od czego zacząć?

  W pierwszej kolejności należy uzyskać szereg decyzji:

  1. Decyzja środowiskowa

  2. Decyzja o warunkach zabudowy o ile nie występuje MPZP (Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego)

  3. Uzyskać warunki przyłączeniowej od OSD (Operator systemu dystrybucyjnego)

  Dopiero po uzyskaniu warunków przyłączeniowych można zastanowić się nad sensownością realizacji inwestycji oraz można określić całkowity budżet, jaki będzie potrzebny do realizacji obiektu.

  Ile trwa budowa farmy fotowoltaicznej?

  Z reguły budowa farmy PV trwa około 3 miesięcy od daty rozpoczęcia budowy. Do powyższego czasu trzeba doliczyć okres oczekiwania na przyłączenie obiektu do sieci przez OSD. Okres ten wynosi około 3 miesięcy od daty zgłoszenia gotowości do odbiorów obiektu.

  Istnieją następujące czynniki, które mogą wymusić przedłużenie okresu budowy obiektu:

  1. Brak wszystkich uzgodnień, przed rozpoczęciem budowy;

  2. Problemy z dostępnością komponentów do stacji transformatorowych;

  3. Ochrona środowiska – terminy okresów lęgowych ptaków oraz zakazy prowadzenia prac budowlanych w tym okresie

  Farma fotowoltaiczna pozwolenie na budowę – zgodnie z prawem budowlanym (Dz. U 2020 poz. 1333) realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę – tyczy się to całego obiektu, który jest w granicach przysłowiowego ogrodzenia.

  Innym elementem jest przyłącze energetycznego średniego napięcia 15 kV – przyjmuje się, że do 1 km, można wykonać przyłącze energetyczne na zgłoszenie prowadzenia prac budowlanych. Przy dłuższych odległościach starostwa powiatowe/ urzędy miasta są bardziej skłonne do zakwalifikowania inwestycji jako „sieć”, co wymusi uzyskanie PnB.

  Budowa farmy fotowoltaicznej warunki zabudowy

  Warunki zabudowy są wymagane o ile na terenie inwestycji nie występuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Występowanie MPZP uniemożliwia uzyskanie Warunków Zabudowy.

  Ważne jest to, że w przypadku występowania MPZP, konieczne jest, aby teren inwestycji mieścił się w granicach przeznaczenia terenów przemysłowych. W polskim prawie jest następujący haczyk – w MPZP uchwalonych przed 2011 rokiem nie ma możliwości budowy instalacji PV na terenach o przeznaczeniu przemysłowym ze względu na odwołanie do Rozporządzenia Ministra w Sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w którym to nie ma wymieniowych instalacji fotowoltaicznych. W związku z powyższym interpretacja przepisów przez organy administracji państwowej wymuszaja zmiany istniejących MPZP.

  Dla budowy farmy PV nie ma możliwości uzyskania decyzji inwestycji celu publicznego.

  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com