Przejdź do treści
Strona główna / Dotacje / Zielona energia w gospodarstwie rolnym

Zielona energia w gospodarstwie rolnym

Zielona Energia w gospodarstwie

Wsparcie umożliwia realizowanie inwestycji polegających na zakupie instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii oraz inteligentnych systemów jej zarządzania. Celem działania jest ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery. Niewątpliwe zalety to: brak odpadów stałych, ścieków i zanieczyszczeń gleby czy bezgłośna praca tak ważna szczególnie w obszarach chronionych.

dla kogo?

Pomoc kierowana jest do rolników posiadających gospodarstwa rolne o wielkości co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzących działalność rolniczą w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo badawczych.

co obejmuje program?

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów zakupu:

  • magazynu energii,
  • paneli fotowoltaicznych,
  • pomp ciepła sprzężonych z instalacją fotowoltaiczną,
  • systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej,
  • budowy lub zakupu infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń lub systemów,
  • sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  • opłat za patenty i licencje.

JAKI JEST MAKSYMALNY POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY?

Standardowo pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych, dla „młodych rolników” – 60% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w całym okresie realizacji operacji w tym obszarze wynosi 150 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo

termin i sposób składania wniosków

Zgodnie z opublikowanym w dniu 16 stycznia 2023 r. ogłoszeniem o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020 nabór w obszarze zielona energia w gospodarstwie zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.

1) WNIOSKI SKŁADANE OD 31.01.2023 r. do 01.03.2023 r.

2) WERYFIKACJA WNIOSKÓW PO 01.03.2023 r. – czas weryfikacji do 4 miesiące na podstawie punktacji 

3) Po ocenie pozytywnej złożonego wniosku podpisanie umowy o wypłatę dotacji po 4 miesiącach

4) WNIOSKI MUSZĄ BYĆ ZGŁOSZONE PRZED PODPISANIEM UMOWY

5) WSZYSTKIE ELEMENTY ZAWARTE WE WNIOSKU MUSZĄ ZOSTAĆ SKOŃCZONE DO WYPŁATY PIENIĘDZY PRZEZ ARiMR


Szczegóły:

Wsparcie na zieloną energię w gospodarstwie rolnym z PROW 2014–2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Broszura zielona energia.pdf

SKRYPT ZIELONA ENERGIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM”.pdf