PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 2018. Jeśli chcesz wymienić piec i instalację centralnego ogrzewania, wykonać ocieplenie domu czy stropów, planujesz wymianę okien lub drzwi albo montaż baterii słonecznych lub pompy ciepła, możesz liczyć na dofinansowanie. Kto może liczyć na dotację i na co będzie pożyczka? Jakie są zasady programu CZYSTE POWIETRZE? Gdzie będzie można złożyć wniosek? Rządowy program CZYSTE POWIETRZE wdrażają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Wnioski będzie można składać od 19 września.

Program Czyste Powietrze kto może skorzystać Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te pomogą nie tylko chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet dzięki poczynionym oszczędnościom.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.

Program Czyste Powietrze – na co będzie dofinansowanie. Kiedy dotacja, kiedy pożyczka Korzystając z programu Czyste Powietrze możesz zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych. Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu, docieplenie przegród budynku wymianę okien i drzwi montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej) montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Czyste Powietrze – formy dofinansowania, terminy, wnioski Formy dofinansowania: dotacja pożyczka Terminy Realizacja programu: 2018-2029 Podpisywanie umów: do 31.12.2027 Zakończenie wszystkich prac objętych umową: 30.06.2029. Nabór wniosków Prowadzony będzie w trybie ciągłym. Wnioski będą oceniane na bieżąco Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób wypełniania wniosków (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczane na stronach internetowych właściwych terytorialnie funduszy. Warunek podstawowy Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca / kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu Czyste Powietrze. Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu Czyste Powietrze.
Czyste Powietrze. Warunki dofinansowania. Na co możesz dostać dotację i pożyczkę? Maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona jest wartość dotacji – 53 tys. złotych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 7 tys. złotych. Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 procent rocznie. Planowany okres spłaty pożyczki – 15 lat. Możliwa karencja w spłacie, ale nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Okres realizacji przedsięwzięcia – do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji inwestycji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

Czytaj więcej: https://nto.pl/czyste-powietrze-2018-wnioski-i-zasady-programu-jak-dostac-dotacje-i-pozyczke-na-wymiane-pieca-ocieplenie-domu-kolektory/ar/13465323