Przejdź do treści

Program czyste powietrze

dla kogo?

Program skierowany do właścicieli bądź współwłaścicieli budynków jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.na co?

Dofinansowanie do wymiany starego źródła ciepła, tzw. „kopciucha”, na nowoczesne źródło spełniające normy 5 klasy, np. pompy ciepła, piece elektryczne.

kwota dofinansowania – progi

Podstawowy poziom dofinansowania dotyczy osób z rocznym dochodem nieprzekraczającym 135 tys. zł.

Podwyższona dotacja przysługuje osobom z miesięcznym dochodem na poziomie 2651 zł w przypadku osób samotnych oraz 1894 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych (wartość netto).

Najwyższy poziom dofinansowania obejmuje osoby z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1526 zł przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (wartość netto). Wsparcie przysługuje również osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

koszty kwalifikowane


Wsparcie dla inwestycji, gdzie zostały rozpoczęte prace wymiany źródła ciepła (data wystawienia pierwszej fv nie może być starsza niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku).

połączenie programu mój prąd

Założyłeś instalację fotowoltaiczną, a nie skorzystałeś z programu Mój Prąd? Nic straconego. Zostanie to wpisane we wniosek, gdzie kwota dofinansowania to 5 tys. zł.

ścieżka składania wniosku

Skontaktuj się z naszymi przedstawicielami, którzy udzielą szczegółowych informacji.