Przejdź do treści

Moje ciepło

Dla kogo program?

Program wsparcia zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych.

Jaka jest kwota dotacji?

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Termin i forma składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 do 31.12.2026 lub do wyczerpania przeznaczonych środków.

Szczegółowe informacje odnośnie programu tutaj.

TODO: Wniosek do pobrania