Przejdź do treści

Farma fotowoltaiczna – czym jest i jak działa?

  Farma fotowoltaiczna co to jest?

  Farma fotowoltaiczna to instalacja o dużej mocy, która montowana jest na dużej powierzchni i pozwala na wygenerowanie dużej ilości energii. Pozyskana energia dystrybuowana jest do lokalnej sieci energetycznej, z sieci zaś do odbiorców indywidualnych. Wszystkie gospodarstwa domowe, które znajdują się w zasięgu takiej sieci mają zapewnioną niezależność energetyczną, dzięki czemu mogą zrezygnować z usług zewnętrznych dostawców energii.

  Farmy fotowoltaiczne pojawiają się od niedawna w naszym kraju. Takie elektrownie słoneczne stanowią specjalnie wydzielone obszary, na których rozlokowane są łańcuchy paneli fotowoltaicznych wraz z instalacjami inwerterów solarnych. Zamieniają one energię słoneczna w elektryczną. Produkują prąd i przesyłają do ogólnej sieci energetycznej. Zazwyczaj mają moc od 0,5 do kilku lub kilkunastu MegaWatów (MW) i zasilają w energię większe obszary np. gminy, powiatu lub regionu. Działają one tylko w dzień i wymagają magazynowania wyprodukowanej energii elektrycznej.

  Jak działa farma fotowoltaiczna?

  Farma fotowoltaiczna to panele ustawione na specjalnych konstrukcjach, podłączonych ze sobą szeregowo i równolegle. W każdym takim module znajdują się ogniwa fotowoltaiczne, wykonane z materiału półprzewodnikowego. W ogniwach zachodzi zjawisko fotoelektryczne. Fotony światła słonecznego wzbudzają w ogniwach ruch elektronów, powodując tym samym powstanie napięcia elektrycznego. Moduły PV wytwarzają prąd stały, który w falowniku solarnym zamieniany jest na prąd zmienny, trafiający do sieci.

  Elektrownia słoneczna ma określoną moc wytwarzania energii elektrycznej przy pełnym słońcu. Ta moc zależy od ilości zainstalowanych paneli fotowoltaicznych oraz mocy nominalnej pojedynczego modułu PV. Zatem moc farmy fotowoltaicznej stanowi sumę mocy wszystkich paneli fotowoltaicznych. Im jest ich więcej, tym większa moc jest generowana przez farmę.

  Farma fotowoltaiczna składa się z tysięcy paneli. W każdym z nich znajdują się ogniwa fotowoltaiczne, w których energia powstaje poprzez zastosowanie materiału półprzewodnika, najczęściej krzemu. Zachodzi w nich zjawisko fotoelektryczne – pochodzące z promieni słonecznych fotony wzbudzają w ogniwach ruch elektronów, który powoduje powstanie napięcia elektrycznego (różnicy potencjałów). Poziom mocy elektrowni stanowi sumę mocy działających w niej paneli – im więcej paneli jest zainstalowanych na farmie, tym większe są możliwości generowania prądu przez daną farmę.

  Farma fotowoltaiczna na gruncie rolnym wymagania:

  – powierzchnia minimum ok 2 hektarów,

  – klasa gruntu na jakim może być zlokalizowana powinna być w przedziale między 4, a 6,

  – linia średniego napięcia powinna być w niedalekiej okolicy lub na samej działce,

  – teren powinien być niezalesiony oraz niezalewowy. Dodatkowo musi być zachowana odległość 70 metrów od drzew,

  – działka powinna mieć dostęp do drogi publicznej,

  – grunt powinien być lekko nachylony (najlepiej w kierunku południowym) lub płaski.

  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com