Przejdź do treści

Program czyste powietrze PLUS

dla kogo prefinansowanie?

Prefinansowanie będą mogli otrzymać wnioskodawcy uprawnieni do otrzymania podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w ramach  Programu. Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:
a) zaświadczenia wydawanego o dochodach,
b) zawartej/zawartych z wykonawcą/ wykonawcami umowy/ umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy).

składanie wniosków

Wnioski wypełnia i składa się poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) 

Wnioski można składać od 15 lipca 2022.

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w terminie do 14 dni od dnia wpływu. 

wypłata środków

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w terminie do 14 dni od dnia wpływu. 

Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy wciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą – 50%.

Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych końcowych załączonych do wniosku o płatność.

Czas na zrealizowanie inwestycji: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czyste Powietrze Plus — program

Polska boryka się z poważnym problemem zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Program Czyste Powietrze Plus ma na celu zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez wymianę starych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne i efektywne, takie jak piece na pellet czy gazowe.

Program oferuje wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz pożyczek na modernizację systemów grzewczych. Dzięki temu mieszkańcy mogą obniżyć koszty ogrzewania, a jednocześnie przyczynić się do ochrony środowiska.

Nowoczesne systemy grzewcze nie tylko są bardziej ekologiczne, ale także efektywniejsze i wydajniejsze. Poprawiają komfort życia mieszkańców, zapewniając stabilne, a zarazem oszczędne ogrzewanie.

Program oferuje różne formy wsparcia finansowego, które pomagają rodzinom w poniesieniu kosztów związanych z modernizacją systemów grzewczych. To może mieć istotne znaczenie dla budżetu domowego. Program Czyste Powietrze Plus przyczynia się również do zwiększenia świadomości ekologicznej w społeczeństwie, zachęcając do przemyślanych wyborów pod kątem zdrowia ludzi i planety.

Czyste Powietrze Plus — szczegóły

Jak widać, program Czyste Powietrze Plus niesie ze sobą wiele korzyści. Warto jednak wiedzieć, kto może z niego skorzystać. Podstawowe dofinansowanie jest przeznaczone dla osób, których roczny dochód nie przekracza 100 tysięcy złotych.

Z kolei z podwyższonego poziomu dofinansowania mogą skorzystać osoby, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny w ich gospodarstwie nie przekroczył danego progu. W gospodarstwie wieloosobowym jest to 1400 zł, w jednoosobowym 1960 zł, natomiast dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą wartość ta wynosi 30-krotność kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Należy również pamiętać, że wysokość dotacji oraz zakres inwestycji różni się dla każdej z tych grup. Przed złożeniem wniosku warto również zapoznać się z listą paneli fotowoltaicznych, stolarki okiennej, urządzeń grzewczych i innych elementów, które podlegają dofinansowaniu. Dzięki temu wnioskodawca może mieć pewność, że jego wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Czyste Powietrze Plus — co jeszcze warto wiedzieć?

Mając na uwadze, że wiele osób może nie mieć środków na termomodernizację domu, opracowany został program opłat zaliczkowych. Do tej pory regułą było, że przed złożeniem wniosku o dotację należało wygospodarować własne pieniądze (lub zaciągnąć pożyczkę). To jednak uległo zmianie.

Co równie ważne, z programu mogą również skorzystać beneficjenci, którzy już wcześniej zmienili źródło ogrzewania w budynku. Wydatki poniesione w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż do 15 maja 2020 r., będą uznawane za kwalifikowalne.

Dotacje mogą otrzymać wyłącznie właściciele budynków już istniejących, to znaczy takich, które zostały oddane do użytku. Co ważne, wnioski można składać na stronie rządowej gov.pl, co znacznie przyspiesza i ułatwia cały proces. Pozwoliło to również na szybsze rozpatrywanie zgłoszeń.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com