Przejdź do treści

Mój prąd 5.0

Dla kogo dedykowany
jest program?

Mój prąd 5.0 to program rządowy skierowany do gospodarstw domowych na terenie całego kraju. Projekt zakłada dofinansowania do magazynów energii, ciepła i systemów zarządzania energią oraz instalacji fotowoltaicznych. Wymaganiem jest zawarcie kompleksowej umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

MÓJ PRĄD 5.0 – OKRES KWALIFIKOWANIA: OD 01.02.2020

Kwalifikowalne wydatki muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie z programu Mój prąd 5.0 i obejmują:

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU MÓJ PRĄD 5.0?

  1. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.

   2. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.

   3. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”,
pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.01.2020 r.;

b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;

c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

ILE MOŻNA DOSTAĆ W RAMACH DOFINANSOWANIA MÓJ PRĄD 5.0?

Wysokość dofinansowania Mój prąd 5.0 (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):

   1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

   2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:

a) 7 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
b) 3 000 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

   3. Urządzenia dodatkowe:

a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
     1) Magazyn ciepła: 5 000 zł;
     2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500 
     3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400 zł
     4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600 zł;
     5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400 zł
b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000 zł
c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000 zł
d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500 zł

Program Priorytetowy „Mój Prąd” wraz z Załącznikami oraz Regulamin Naboru Wniosków dostępne są pod następującym linkiem:

Mój prąd 5.0, szczegóły – to warto wiedzieć!

Mój prąd 5.0 to ostatnia edycja dofinansowania, w której zwiększono maksymalną jego kwotę, a także poszerzono zakres inwestycji. Nabór do programu ruszył pod koniec kwietnia 2023 roku, a ze względu na duże zainteresowanie Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowało się na zwiększenie budżetu aż o 400 milionów złotych.

W związku z wymienionymi powodami warto ubiegać się o tegoroczne dofinansowanie Mój Prąd 5.0, w czym wspieramy naszych klientów. Od lat świadczymy profesjonalne doradztwo w tym zakresie, tłumacząc zawiłości prawne oraz pomagając przejść przez proces wnioskowania w pełni bezproblemowo.

Komu nie przysługuje dofinansowanie Mój prąd 5.0?

Myśląc o złożeniu wniosku o dofinansowanie Mój prąd 5.0, warto mieć świadomość, w jakich sytuacjach nie zostanie ono przyznane. Dzieje się tak na przykład wówczas, gdy dane przedsięwzięcie było finansowane w ramach leasingu, a wnioskodawca nie jest już właścicielem zakupionych sprzętów.

Prawo do wzięcia udziału w programie Mój prąd 5.0 tracą również osoby, które zamontowały instalację fotowoltaiczną na dachu pokrytym materiałami z zawartością azbestu. Ta możliwość omija także tych nie godzących się na to, aby wymienić kocioł na paliwo stałe na rozwiązanie ekologiczne.

Klientów, którzy chcą mieć pewność otrzymania dofinansowania Mój prąd 5.0, serdecznie zapraszamy na indywidualną konsultację. W jej trakcie dokładnie przeanalizujemy daną sytuację.

Mój prąd 5.0 – szczegóły dotyczące terminu rozpatrzenia wniosku

Składając wniosek do programu Mój prąd 5.0, warto mieć pewność, że spełnia się wymagane warunki oraz nie występują przeciwwskazania do udzielenia dofinansowania. W uzyskaniu jej pomagamy naszym klientom na drodze profesjonalnego doradztwa. Dzięki temu decyzja w sprawie wniosku, która może nadejść w ciągu 300 dni roboczych od daty jego złożenia, nie będzie przykrym zaskoczeniem.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com