Przejdź do treści
Strona główna / Dotacje / Mój prąd 5.0

Mój prąd 5.0

Dla kogo dedykowany
jest program?

Mój prąd to program rządowy skierowany do gospodarstw domowych na terenie całego kraju. Projekt zakłada dofinansowania do magazynów energii, ciepła i systemów zarządzania energią oraz instalacji fotowoltaicznych. Wymaganiem jest zawarcie kompleksowej umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Okres kwalifikowania: od 01.02.2020

Kwalifikowalne wydatki muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku i obejmują:

kto może skorzystać?

  1. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.

   2. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.

   3. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”,
pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.01.2020 r.;

b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;

c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

ile można dostać?

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):

   1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

   2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:

a) 7 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
b) 3 000 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

   3. Urządzenia dodatkowe:

a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
     1) Magazyn ciepła: 5 000 zł;
     2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500 
     3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400 zł
     4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600 zł;
     5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400 zł
b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000 zł
c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000 zł
d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500 zł

Program Priorytetowy „Mój Prąd” wraz z Załącznikami oraz Regulamin Naboru Wniosków dostępne są pod następującym linkiem: